Ljubav

".... Ljubeći šta li to ubijam, šta li budim? ..." M.Nastasijević

среда, 03. март 2010.

STARA ZELENA KAPIJA

OLD GREEN GATEsnimljeno u Batajnici
(copyright)