Ljubav

".... Ljubeći šta li to ubijam, šta li budim? ..." M.Nastasijević

субота, 26. април 2014.

Sve je samo dim ... i beznadje ...


недеља, 20. април 2014.

Uskrs je ...

Bezimenoj 

Starinska ura na ormaru spava.
Kazaljke njene već su rđom žute.
Umorna lampa tiho ocrtava
prostore uske, samotničke pute.
Ja ne znam gdje sam? Nešto tamno slute
umorne oči. Noć je. Topla. Plava.
Tako je teško kada stvari šute
i kad se miješa prošlost, san i java.
Pa gasim staru lampu, sklapam oči.
Nitko mi neće u posjetu doći,
ni tat, ni gost, ni drug, ni draga žena.
Naslonim glavu na krilo samoći
i slušam zvižduk vlakova u noći.
– O, gdje si sada, gdje si, Bezimena?

Gustav Krklec